Cestujeme za indiány a piráty

Cestujeme za indiány a piráty

Díky projektu PPK 2017 (Programu prevence kriminality) se mohl uskutečnit projekt pro předškolní děti z Centra Pramínek. Akci finančně podpořilo statutární město Frýdek-Místek.

1467877283_logo_84_1

Díky těmto finančním prostředkům měly děti možnost seznámit se hravou formou s životem v indiánském tý-pí. S životem indiánu se seznamovali v Dětském centru na Bíle. Poznali také nejrůznější indiánské nástroje, zazpívali si a zatančili indiánské písně.  

Druhý výlet měli děti z Centra Pramínek zaměřený na tajemný svět pirátů. Měly možnost se vydat na plavbu kolem světa, kde je čekala mnohá dobrodružství. Například rýžování drahých kamenů, objevování vraků lodí, ale také proplouvat labyrintem vodních kanálů. Díky těmto interaktivní programům si děti posílily samostatnost, soudržnost mezi dětmi, zvýšily si sebevědomí a vyzkoušely si komunikaci mezi ostatními dětmi a naučily se respektovat jinou autoritou.

Pracovnice Centra Pramínek