Den matek aneb přátelské setkání seniorů

Den matek aneb přátelské setkání seniorů

V neděli měly všechny maminky svůj svátek. Tak jako každý rok se i letos při této příležitosti setkali senioři z Charitního klubu seniorů a přátelé Charity, aby společně oslavili tento svátek a připomněli si jak důležitá, láskyplná a někdy náročná je role maminky.

V úvodu všechny přivítal senátor Jiří Carbol, na kterého navázal ředitel Charity Martin Hořínek. Nechyběl ani jáhen Pavel Obr z farnosti Místek. Bohatý doprovodný program zahájil Lukáš Kubátka ze ZUŠ duchovní hudby Frýdek-Místek, který zahrál na housle s klavírním doprovodem Vivaldiho koncert G dur. Po něm vystoupily děti z MŠ Sněženka s divadelně ztvárněnou pohádkou O Červené Karkulce. Ze ZUŠ duchovní hudby dále na zobcovou flétnu zahrála Amálka Kubátková v doprovodu klavíru a Tereza Platošová obohatila program Žonglérem od W. Gillocka. Nakonec všechny maminky převzaly z rukou pana senátora Jiřího Carbola červenou růži a přání. Setkáni přineslo seniorům možnost nejen zavzpomínat na krásné časy, ale také společně si popovídat a vzájemně sdílet příjemné okamžiky u kávy.

Související galerie