Den s průvodcem

Den s průvodcem

Dne 7.6.2017 se uskutečnil "Den s průvodcem" na Charitní odlehčující službě a  Charitním týdenním stacionáři.

Jelikož jsme navázali spolupráci s Muzeum Beskyd Frýdek- Místek, proběhla beseda  s Mgr. Et Mgr Petrem Juřákem , správcem sbírek a historikem. Pan Juřák nám ukázal na promítacím plátně fotografie, jak vypadal Frýdek- Místek před léty, co se změnilo a co zaniklo. Velice podrobně a trpělivě vedl přednášku, do které se u konce zapojili i naši uživatelé. Vyptávali se na různé objekty ,které kdysi znali. Všem se beseda o frýdku - Místku velice líbila a už se moc všichni těší na další, kterou nám pan  Magistr Juřánek přislíbil na podzim.

Alena Cmielová