Diecézní pouť Charit se vydařila

Diecézní pouť Charit se vydařila

Na konci měsíce května se pracovníci Charity Frýdek-Místek vydali na Diecézní pouť Charit do Ludgeřovic při příležitosti výročí narození biskupa J. M. Nathana, zakladatele Městečka Milosrdenství v polských Branicích.

V letošním roce byl cílem poutníků kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích. Pouť začala mší sv., kterou sloužil pomocný biskup Martin David. Následoval program, ve kterém se poutníci seznámili s osobností biskupa Josefa Martina Nathana, a poté následovalo svědectví ze života Charit naší diecéze. Konec pouti byl zakončen komentovanou prohlídkou kostela sv. Mikuláše. Počasí pouti přálo a všichni poutníci si z ní odnášeli radost do dalších dnů.