Doučování ve Frýdlantu n/O

Doučování ve Frýdlantu n/O

S koncem školního roku bývá spojeno kromě jiného také ukončení doučování žáků 1. stupně základních škol ve Frýdlantu. Projekt doučování běžel již 4. školním rokem a probíhal v rekonstruovaných prostorách Farního centra. Do projektu se v uplynulém školním roce zapojilo 5 dětí z 2. až 5. třídy, které měly těžkosti s učením a kterým rodiče nedokázali zajistit dostatečnou studijní podporu.

Dětem se věnovali 4 doučovatelé – studenti frýdlantských gymnázií, kteří se scházeli s dětmi 1 hodinu týdně a probírali společně učivo na základě předem vytvořeného individuálního plánu. Doučovatelé byli našimi dobrovolníky a jako podporující prvek pro jejich aktivitu jim byla nabídnuta pravidelná supervize v Poradenském centru.

Doučování bylo ukončeno společnou akcí pro všechny zapojené žáky a doučovatele na farní zahradě.

Projekt doučování byl hodnocen pozitivně jak ze strany dětí a rodičů, tak ze strany doučovatelů a třídních učitelů. Projekt bude nadále pokračovat také v příštím školním roce.

 M. Petrová, koordinátorka projektu