Jarní bál byl plný zábavy

Jarní bál byl plný zábavy

K velkým událostem roku pro klienty Oázy pokoje, jednoho ze středisek Charity Frýdek-Místek, je tradiční bál. Letošní 13. ročník se uskutečnil v Lidovém domě ve čtvrtek 25. května a zúčastnilo se ho na 80 klientů Oázy pokoje, Domu pokojného stáří a Denního centra Maják, které doprovodili zaměstnanci a dobrovolníci z Charity Frýdek-Místek

Každoročně je bál zaměstnanci připravován tak, aby poskytl pro klienty středisek prostor pro zábavu, tanec a také tvůrčí zapojení. „Pro klienty středisek jsou společenská setkání, vzájemné potkávání se při různých příležitostech nejen mezi sebou, ale i s rodinnými příslušníky, dobrovolníky a dalšími lidmi velkým přínosem a obohacením všedních dnů. Společenský kontakt jim pomáhá udržet pocit vlastní důležitosti a sounáležitosti,“ řekla sociální pracovnice Mgr. Jana Kožoušková.
Připraveno bylo pohoštění, hudba k tanci i poslechu, tombola, večeře a soutěž „Hledá se talent“. Do soutěže se přihlásilo pět soutěžících z toho dvě skupinky. Účastníci soutěže recitovali básně, přednesli baladu a zahráli dvě divadelní ukázky v podobě pohádky „Králici z klobouku“ a scénky „Včera, dnes a zítra“. Vybrat vítěze nebylo jednoduché. Soutěžící pojali svou účast v soutěži velice vtipně a pobavili tím všechny přítomné. Nakonec nezáleželo na tom, kdo vyhrál, důležité bylo, že se všichni pobavili. Hudba hrající k tanci i poslechu, roztančila všechny přítomné. Jarní bál zakončila večeře, která poskytla prostor k vyprávění a vzájemnému sdělování prožitků z tohoto vtipného, akčního a příjemného dne. „Jsme rádi, že se akce vydařila a všichni se báječně bavili. A již nyní se těšíme na další ročník. Je pro nás velké zadostiučinění vidět úsměvy našich klientů,“ sdělila volnočasová pracovnice Ivana Kiková.

Související galerie