Oslavili jsme to s bezmála 300 dětmi

Oslavili jsme to s bezmála 300 dětmi

Dnešní akční odpoledne pro děti navštívilo bezmála 300 dětí spolu se svými rodiči. Charita Frýdek-Místek si pro děti připravila na páteční odpoledne soutěže pro děti a společně s nimi tak oslavila své 25. výročí vzniku.

Akce „Slavíme spolu“ navázala na již tradiční dětský den, který Charita Frýdek-Místek každoročně pro děti připravuje. Děti se seznámili zábavnou formou s charitními středisky a také s historií města Frýdek-Místek. Město letos oslavuje 750 let a u této příležitosti se děti mohly seznámit s jeho historií. Navštívily zámek, kde se seznámili s historickými fotografiemi města a mohli tak zkusit rozpoznat místa, které dnes už ve městě nenajdou. Dále si prošly základním výcvikem vojáka v Czajankových kasárnách, staly se tiskařem v Richterově tiskárně, navštívily ZOO park, zábavnou formou se seznámily s Milošem Macourkem a napsaly a nakreslily vzkaz městu i Charitě na velký banner. Tento banner předá Charita ve středu zastupitelům města. Děti se také na chvíli staly zaměstnanci Charity a pomohli s nákupem jako pečovatelé, ošetřovali maminky a tatínky i sebe navzájem a na chvíli se tak byly na chvíli ošetřovateli. Staly se „Rebeláky“ z Terénní služby Rebel i „Nezbeďáky“ z klubu Nezbeda. Akce ukončila pohádka O Statečných kůzlátkách v podání divadla Tety Chechtalíny, kterou děti shlédly v divadélku Sokolík. Počasí této venkovní akci přálo a tak si děti akci užily. Na každého čekaly odměny a tak všichni odcházeli spokojení a plní krásných dojmů. Více fotek zde...

Související galerie