Pracovnicím ZOOMu se dostala slova díků

Pracovnicím ZOOMu se dostala slova díků

ZOOM znamená „přiblížení“ a služba ZOOM se snaží být co nejblíže svým klientům. Ať už symbolicky, nebo ve skutečnosti, neboť naše služba má i terénní formu, chodíme za lidmi domů nebo tam, kde potřebují. Služba je bezplatná.

Na přání naší klientky bychom rády zveřejnily její děkovná slova, která jsou pro nás povzbuzením do další práce.

 

Kolik je vlastně duševně nemocných? Více, než si myslíte. Podle některých tvrzení má až 80% populace nějaké problémy v oblasti duševního zdraví. Ať už jde o neurózy, fobie, kompulze, deprese… Komukoliv z nás se může stát, že ho začne „bolet“ duše.

Nemoc přináší do života i spoustu „vedlejších účinků“ může znamenat ohrožení našeho fungování v rodině, v práci, ve společnosti, ohrožení našeho bydlení, finanční situace atd. S některými problémy nám může pomoci sociální služba. Jednou z nich je ZOOM, služba Charity Frýdek-Místek, určená pro osoby s duševním onemocněním.

Pomáháme svým klientům třeba hledat vhodné bydlení, práci, požádat o sociální dávky; doprovázíme je na úřady, k lékaři,…. Učíme je vařit, hospodařit s penězi, starat se o domácnost nebo o děti; radíme, jak na dluhy, společně vytváříme náplň volného času a režim dne. Hovoříme s nimi o jejich nelehké situaci, o tom, co jim onemocnění do života přináší; poskytujeme jim informace k jejich základním právům a nárokům. Trénujeme ovládání počítače, mobilu. Snažíme se klienty motivovat, povzbudit, ujistit je, že nemusí být na řešení svých problémů sami.

Na přání naší klientky bychom rády zveřejnily její děkovná slova, která jsou pro nás povzbuzením do další práce.

Pracovnice ZOOMu

 

„Pracovnice ZOOMu Janička a Dominika mi velmi pomohly. Služeb ZOOMu jsem využívala v průběhu několika let, vždy když mi bylo zle nebo bylo třeba něco řešit. Naše poslední spolupráce se týkala mého strachu. Po tom, co mě ve městě napadl nějaký pán, jsem se bála chodit sama. Pracovnice ZOOMu mě doprovázely a situaci jsme spolu probíraly. Postupně jsem zase získala jistotu a začala chodit i sama. Minulý víkend jsem s manželem byla na Pustevnách a moc jsem si to užila. Touto cestou bych ráda pracovnicím poděkovala.

Ráda bych také poděkovala za podporu Dennímu centru Maják, pracovnicím Janičce, Olince, Terezce, Alence a Martičce, Vlastíkovi. A všem, se kterými jsem se tam setkávala, Radušce, Danušce, Janičce, Pavlíkovi, Milánkovi, Zdeničce. Všechny je zdravím.

 

„Marie“