Senioři mají nové místo pro odpočinek a relaxaci

Senioři mají nové místo pro odpočinek a relaxaci

Velkým přáním seniorů z Domu pokojného stáří, jednoho z třinácti středisek Charity Frýdek-Místek,  bylo mít pěkné a účelné posezení na zahradě, díky kterému by mohli trávit více času venku. Zaměstnanci Charity Frýdek-Místek se jejich přáni pokusili splnit a vytvořili projekt, v rámci kterého bude na zahradě vybudováno příjemné místo se dvěma altánky s chodníky vč. výsadby nové zeleně a terénních úprav zahrady.  Díky finanční podpoře Nadace ČEZ, která podpořila projekt 150 000 Kč, se podařilo sen seniorů vyplnit.

V rámci projektu se na zahradě již nyní rýsuje místo pro odpočinek a relaxaci, kterou uživatelé Domu pokojného stáří již nyní využívají. V současné době je plně funkční jeden zahradní altánek a druhý se dokončuje. Přestože je druhý altán ještě ve výstavbě a bude dokončen v nejbližších dnech, senioři ten první již využívají při každé vhodné příležitosti.  Stavba prvního altánku za budovou byla dokončena v měsíci květnu a senioři si tak první sluníčko vychutnávali v příjemném stínu. A protože počasí v květnu přálo, tak  zaměstnanci spolu s uživateli využili krásného počasí a sešli se na zahradě. „Jaké bylo ale naše překvapení, když za námi nenadále přijel bratr našeho klienta, který se vrátil do svého auta pro harmoniku a celé dopoledne nám hrál krásné písničky.“ podělila se o dojmy Iva Holubářová, rehabilitační a volnočasová pracovnice Domu pokojného stáří. I díky němu bylo o zábavu postaráno a všichni zúčastnění se dobře bavili. „U této akce jsme nezůstali. V pátek 2. 6. jsme uspořádali pro naše uživatelé smažení vaječiny. Počasí nám přálo, vaječina ze 130 vajíček všem náramně chutnala. Zapili jsme ji vychlazeným pivem, a celé odpoledne panovala dobrá nálada.“ dodává Iva Holubářová. To, že se všichni dobře bavili a najedli, svědčí také jedna hláška paní B., která odjížděla na vozíku z vaječiny a povídá: „Já jsem se tak najedla, že se neuvezu.“ Díky úpravám zahrady, které se dokončí v tomto měsíci, mají senioři možnost trávit svůj volný čas na zahradě v příjemném prostředí chránění před sluncem, odpočívat zde, setkávat se s ostatními uživateli a příjemně zde posedět také se svými rodinnými příslušníky.

 

Lenka Talavašková

Související galerie