Vydařená pouť na Cvilín

Vydařená pouť na Cvilín

V úterý 3. října se vydaly 3 autobusy poutníků z Frýdku-Místku a okolí na poutní místo Cvilín, které se tyčí nad městem Krnovem. I přes nepřízeň počasí mohli všichni prožít den ztišení, zastavení se uprostřed týdne a zároveň načerpat síly do dalších dnů.

 

Program poutě byl velmi pestrý. Po příjezdu na Cvilín se mohli všichni zúčastnit modlitby růžence, po které následovala poutní mše sv. za poutníky a naši Charitu. Následovala křížová cesta a oběd v nejbližších restauracích. Odpoledne nás řeholník z řádu Minoritů seznámil s historií kostela a poutního místa jako takového a ke konci proběhla adorace, svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.

Poutníci na cestě zpátky hodnotili pouť pozitivně a mnozí se již těší, že pojedou s naší Charitou na pouť i příští rok.

Martina Petrová