Firemní dobrovolnictví

Firemní dobrovolnictví je dnes pro stále větší množství firem smysluplná a běžná forma naplňování jejich společenské odpovědnosti (anglicky Corporate Social Responsibility - CSR)
Jedná se o formu firemního dárcovství, kdy místo peněz daruje firma čas, práci a schopnosti svých zaměstnanců, a to na veřejně prospěšný projekt. Díky firemnímu dobrovolnictví je tedy možné přirozeně propojit komerční a neziskový sektor.

Firemní dobrovolnictví přináší užitek všem zapojeným stranám:

  • nezisková organizace získá zdarma pracovní sílu, která jí pomůže vyřešit její potíže nebo vylepšit prostředí pro klienty
  • zaměstnanci firem zažijí velmi specifický den, který jim pomůže vystoupit z každodenního stereotypu a dovolí jim podívat se na svůj život z odstupu. Díky osobní zkušenosti rovněž mohou lépe pochopit problematiku neziskové organizace
  • zaměstnavatelé vysílají pozitivní signál směrem k obyvatelům regionu a ukazují, že jim záleží na kvalitě jejich života a rozvoji komunity

 

Firemní dobrovolníci u nás

Díky Charitě se cítím potřebný

Díky Charitě se cítím potřebný

tak znělo motto prvního setkání dobrovolníků oblastních Charit působících v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka, kteří pomáhají prostřednictvím Charity nejrůznějším způsobem lidem ve svém okolí. Setkání dobrovolníků Charity proběhlo v sobotu 23. září 2017 v odpoledních hodinách. Jeho cílem bylo sdílení zkušeností, rad a další povzbuzení do pomoci potřebným lidem.

V Centru Pramínek pomáhali firemní dobrovolníci

V Centru Pramínek pomáhali firemní dobrovolníci

Ve středu 23. srpna proběhl Den firemního dobrovolnictví s firmou Huisman. Ta vyslala své 3 zaměstnance, kteří malovali kancelář a kuchyň v Centru Pramínek.

Uživatelé Domu pokojného stáří se nenudí

Uživatelé Domu pokojného stáří se nenudí

Za krásného počasí se senioři z Domu pokojného stáří věnují zahradním aktivitám. Když sluníčko dovolí, tráví většinu času na zahradě.

Doučování ve Frýdlantu n/O

Doučování ve Frýdlantu n/O

S koncem školního roku bývá spojeno kromě jiného také ukončení doučování žáků 1. stupně základních škol ve Frýdlantu. Projekt doučování běžel již 4. školním rokem a probíhal v rekonstruovaných prostorách Farního centra. Do projektu se v uplynulém školním roce zapojilo 5 dětí z 2. až 5. třídy, které měly těžkosti s učením a kterým rodiče nedokázali zajistit dostatečnou studijní podporu.

Dobrovolníci si vychutnali skvělé bramborové placky

Dobrovolníci si vychutnali skvělé bramborové placky

Čtvrteční odpoledne se dobrovolníci Charity Frýdek-Místek sešli na zahradě Domu pokojného stáří a společně si vychutnali bramborové placky, které pro ně připravila koordinátorka dobrovolníku Martina Petrová spolu s dobrovolnicemi Aničkou, Helenou M., Mirkou a Helenou J.

Dobrovolníkům bylo uděleno požehnání

Dobrovolníkům bylo uděleno požehnání

Jak se již stalo tradicí, každoročně je charitním dobrovolníkům nabídnuto požehnání pro jejich nezištnou pomoc.

Dobrovolníci absolvovali kurz 1. pomoci

Dobrovolníci absolvovali kurz 1. pomoci

Dobrovolníci mají možnost se každý rok v květnu zúčastnit kurzu 1. pomoci, který není jenom teorií, ale také praktickým nácvikem, jak zachránit život člověka v různých životu ohrožujících situacích.

Den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day

Den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day

V pátek 19. května proběhl den firemního dobrovolnictví se zaměstnanci firmy ArcelorMittal.

Setkání se zahraničními dobrovolníky 20. 4. 2017 očima dobrovolnice Anny Vivialové

Setkání se zahraničními dobrovolníky 20. 4. 2017 očima dobrovolnice Anny Vivialové

Anna Vivialová je dobrovolníkem v Charitě Frýdek-Místek již 13 let. Jednou jí přišlo na mysl, co kdybychom poznali dobrovolníka z jiné země? S touto myšlenkou se obrátila na koordinátorku dobrovolníků Martinu Petrovou, která ji přijala s nadšením a minulý týden se jedno takové setkání uskutečnilo...

Mezinárodní den firemního dobrovolnictví Give and Gain Day 2016 - Arcelor Mittal

Mezinárodní den firemního dobrovolnictví Give and Gain Day 2016 - Arcelor Mittal

V pátek 13. května 2016 se uskutečnil již tradiční Den firemního dobrovolnictví, během kterého byli vysláni zaměstnanci různých firem, aby pomohli neziskovým organizacím. Firemní dobrovolníci přišli pomoct do Domu pokojného stáří a na Oázu pokoje.