Upozornění

Z provozních důvodů byl ukončen sběr šatstva a obuvi. Můžete využít jiné kontejnery na sběr šatstva nebo se obrátit na Adru.

Děkujeme za pochopení.

Požehnané Velikonoce

 velikonoce 18 final_b

Výzva k podání nabídky

V souladu s Metodikou zadávání zakázek v rámci Dokumentace programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 vyzýváme k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu na dodávky pod označením „Pořízení automobilu pro Oázu pokoje“.

Předmětem této zakázky malého rozsahu na dodávky je dodávka automobilu s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu pro pobytovou sociální službu Charity Frýdek-Místek, Oázu pokoje. Jedná se o vícemístný automobil, který po úpravě umožní plnohodnotnou, společnou přepravu minimálně 4 osob a 1 vozíčkáře. Automobil bude disponovat systémem pro naložení vozíčkáře (ne pouze vozíku) a systémem zabezpečení vozíčkáře během převozu tak, aby vozíčkář nemusel opustit invalidní vozík. 

Pokračování zákazu návštěv

Chřipková epidemie v Moravskoslezském kraji stále pokračuje. Jedním z doporučení Krajské hygienické stanice pro oslabené jedince, mezi které patří i senioři, je vyhýbat se kontaktu s nemocnými lidmi.

Proto žádáme návštěvy Domu pokojného stáří, aby s ohledem na svůj zdravotní stav zvážily návštěvu a vstup na oddělení.

Děkujeme za zodpovědný přístup a pochopení.

Dočasný zákaz návštěv v Domě pokojného stáří

Od 6. 2. 2018 platí až do odvolání zákaz návštěv v Domě pokojného stáří, a to na obou budovách, z důvodu chřipkové epidemie. Děkujeme za pochopení.

Omezení provozu - Půjčovna pomůcek

Od 12.2. do 16.2. je Půjčovna pomůcek zavřena. Děkujeme za pochopení.

Zákaz návštev na Oáze pokoje

Z důvodu chřipkové epidemie je od 5. 2. do 12. 2. zákaz návštěv na Oáze pokoje. Děkujeme za pochopení. 

Sbíráme víčka pro Péťu

Pomozte nám se sběrem pet víček pro chlapečka Péťu – odkaz zde:http://petr.adamekfm.cz/ 
Víčka můžete nosit na ředitelství na ulici F. Čejky 450 ve Frýdku-Místku do konce června. Děkujeme všem, kteří se zapojí.

Máme téměř hotovo

Také Charita Frýdek-Místek se blíží ke konci rozpečeťování výnosu koledování letošní Tříkrálové sbírky. Máme rozpečetěno 85% pokladniček a výnos z nich se blíží k hranici 2 miliónů korun. Děkujeme všem ochotným koledníkům i štědrým dárcům.  Aktuální výsledky podle jednotlivých obcí naleznete zde.

Rozpečeťovaní pokladniček je v plném proudu

V průběhu celého týdne pilně rozpečeťujeme pokladničky koledníků Tříkrálové sbírky 2018. Aktuálně máme rozpečetěno v 18 obcích, a to necelou třetinu pokladniček. Aktuální výsledky podle jednotlivých obcí naleznete zde. Všem koledníkům i dárcům děkujeme.