Denní centrum Maják

Maják

Kontaktní údaje

F. Čejky450, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 732 463 412
e-mail: dennicentrummajak@charitafm.cz 

podrobnější kontakty 

Kdo jsme a co děláme

Denní centrum Maják je ambulantní registrovanou sociální službou dle zákona 108/2006 Sb. jako centrum denních služeb. Služba je placená a uživatel hradí službu podle stanoveného ceníku.

 

Cílová skupina

Denní centrum Maják poskytuje služby lidem mezi 18.* až 65. rokem věku s chronickým psychiatrickým onemocněním nebo lehkým mentálním postižením. Poskytované služby jsou nabízeny v rámci Moravskoslezského kraje, případně zájemci, který má ke kraji vztah (má v kraji příbuzné, rodiště).

*Výjimečně po konzultaci s lékaři a rodiči (opatrovníky) můžeme přijmout osoby mladší 18 let, pokud do DC chtějí sami docházet, jsou zde schopni se adaptovat a docházení do DC je pro ně přínosem.

 

Komu službu neposkytujeme

Do cílové skupiny nepatří lidé, kteří užívají psychotropní látky, lidé závislí na hracích automatech nebo alkoholu, lidé agresivní vůči okolí, s asociálním chováním, popř. s projevy sexuálního obtěžování.

 

Nabízíme

  • Terapeutické programy: pracovní terapie, terapie hudbou, paměťový trénink
  • Pohybové aktivity: různá cvičení, relaxace, výlety, kulturní akce, hry
  • Zájmové činnosti: výtvarné aktivity, soutěže, individuální výuka na PC, nácvik vaření a pečení
  • Základní sociální poradenství

 

 

Denní centrum Maják je provozováno s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corel 1467877283_logo_84_1