Oáza pokoje

 

Kontaktní údaje

K Hájku 2971, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 733 676 687, 739 002 787, 739 002 786
e-mail: oazapokoje@charitafm.cz 

podrobnější kontakty

 

Kdo jsme a co děláme

Oáza pokoje je registrovanou pobytovou službou dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Službu hradí uživatel a její výše je stanovena dle zákonných předpisů. Celková kapacita zařízení je 50 uživatelů.

Komu pomáháme

Služba je poskytována lidem s chronickým duševním onemocněním:

 • Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy
 • Afektivní poruchy
 • Demence vaskulární
 • Demence způsobené užíváním psychoaktivních látek
 • Demence neurčené 

kteří jsou starší 30 let a jsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu závislí na pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Poskytovaná služba je nabízena zájemcům z Moravskoslezského kraje, případně zájemcům, kteří mají ke kraji vztah (mají v kraji příbuzné, rodiště).

Komu nemůžeme službu poskytnout

Do našeho zařízení nepřijímáme osoby:

 • s Alzheimerovou nemocí
 • s mentálním postižením
 • s poruchami osobnosti
 • částečně nebo zcela imobilní
 • jejichž stav vyžaduje péči, kterou nejsme schopni v rámci naší služby poskytnout.

Nabízíme

 • Ubytování
 • Stravování
 • Úkony péče
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Aktivizační činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitosti
  • Zdravotní péči

 

 Oáza pokoje je provozována s finanční podporou Moravskoslezského kraje, Statutárního města Frýdek-Místek a města Třinec.

logo_cesky_corel 1467877283_logo_84_1orlice_kontakt