ZOOM

ZOOM

Kontaktní údaje

Sadová 604, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 732 449 204, 731 759 039
e-mail: zoom@charitafm.cz 

podrobnější kontakty

Kdo jsme a co děláme

ZOOM je sociální službou registrovanou dle zákona 108/2006 Sb. jako sociální rehabilitace. Služba je poskytována bezplatně.

 

Cílová skupina

Služba ZOOM je určena osobám s duševním onemocněním, které se ocitnou v tíživé životní situaci, jež nemohou zvládnout vlastními silami. Služba je poskytována klientům od 18 let věku. Terénní forma je poskytována ve Frýdku-Místku a v okruhu 10 km od něj.

Služby neposkytujeme výše uvedeným lidem s duševním onemocněním v kombinaci se středním mentálním postižením, těžkým mentálním postižením neb poruchou autistického spektra

Služba nabízí:

  • Základní poradenství, směřující ke zvládnutí aktuální nepříznivé situace.
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnost.

 

Provoz služby

Úřední dny

úterý a čtvrtek: 08:00 - 15:00 hodin

(v této době je zahrnuta 30 minutová polední přestávka)

středa: 15:00 - 18:00 hodin (Po předchozí domluvě)

 

Terénní dny

pondělí, středa: 08:00 - 15:00 hodin

pátek: 08:00 - 12:00 hodin

            12:00 - 15:00 hodin (Po předchozí domluvě)

 

 

ZOOM je provozován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corel 1467877283_logo_84_1