Charitní týdenní stacionář

"Od pondělí do pátku, pečujeme o Vás, sobotu a neděli trávíte čas doma..."

Kontaktní údaje

Mariánské nám. 1287, 737 01 Frýdek-Místek
tel.: 732 178 121
e-mail: odlehcovaci.sluzba@charitafm.cz 

podrobnější kontakty

 

Kdo jsme a co děláme

Charitní týdenní stacionář je pobytovou službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Pobyt a stravu si hradí uživatel. Cena je stanovena dle zákonných předpisů. Charitní týdenní stacionář umožňuje osobě, která dlouhodobě pečuje o své blízké, čas nezbytný pro řešení osobních záležitostí, ale také čas na nezbytný odpočinek. Díky pobytu v týdenním stacionáři mohou zůstat lidé pečující o své blízké v práci nebo dočerpat síly pro další péči. Charitní týdenní stacionář poskytuje služby od pondělí do pátku a víkendy mohou trávit uživatelé zase zpět v domácím prostředí.

Kapacita služby jsou 3 lůžka.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů Charitního týdenního stacionáře tvoří osoby ve věku od 55 let se sníženou soběstačností, a to osoby s poruchami zraku, sluchu, osoby s lehkým stupněm demence a onemocněním pohybového ústrojí a interním onemocněním.

 

Služba nabízí

Uživatelům poskytujeme ubytování, stravu a nepřetržitou péči od pondělí do pátku zajištěnou kvalifikovaným personálem. 

Mezi základní služby patří ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně a péči o sebe sama, praní a žehlení, zdravotní péče, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv apod. Nejsou opomíjeny ani volnočasové aktivity, rehabilitace a duchovní péče.

 
Charitní týdenní stacionář je provozován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corel 1467877283_logo_84_1