Dům pokojného stáří

 "S úctou a pokorou ke stáří v každém okamžiku."

DPS

Kontaktní údaje

Kdo jsme a co děláme

Dům pokojného stáří je registrovanou pobytovou sociální službou - domovem pro seniory podle § 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je placená a výše úhrady je stanovena dle zákonných předpisů. Ceník je k dispozici ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení. Celková kapacita domova je 85 lůžek.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři a lidé od 45 let, kteří se nedokáží sami o sebe postarat a nemají nikoho, kdo by se mohl o ně trvale a nepřetržitě starat.

 

Služba nabízí

Uživatelům poskytujeme ubytování, stravu a nepřetržitou péči zajištěnou kvalifikovaným personálem. 

Mezi základní služby patří ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně a péči o sebe sama, praní a žehlení, možnost pravidelné lékařské a zdravotní péče, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv apod. Nejsou opomíjeny ani volnočasové aktivity, rehabilitace a duchovní péče.

Volnočasové aktivity

Uživatelům nabízíme pestrý program mezi 9:00-12:00 hod. ve všední dny, který zajišťují naše volnočasové pracovnice.  Programem se prolíná hudba, tvůrčí činnost i rehabilitace. Uživatelé tak mohou zpívat, kreslit, malovat na různé materiály, vyšívat, vyrábět z keramiky, sledují zajímavé filmy či dokumenty.

V případě hezkého a teplého počasí se snaží pracovnice s uživateli chodit na zahradu nebo na procházky.

Organizujeme zájezdy, výlety a zájmové, kulturní a společenské akce (např. kavárničky, smažení vaječiny, Mikuláš, koncerty, besedy apod.).

Rehabilitace

Domov má vlastní rehabilitační oddělení, které přispívá k rozvinutí soběstačnosti a mobility uživatelů. Oddělení je vybaveno vyšetřovací místností, několika rehabilitačními zařízeními a pomůckami. Individuálně se rehabilituje také přímo na pokoji uživatele.

 

 

Dům pokojného stáří je provozován s finanční podporou Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdek-Místek

logo_cesky_corel 1467877283_logo_84_1