Výběrové řízení - stavební práce

Charita Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na realizátora stavebních prací v Domě pokojného stáří (Mariánské nám. 1287, Frýdek-Místek).

Požadujeme provedení stavebních prací v průběhu června - srpna 2017, a to v souladu se zpracovanou dokumentací

Výběrovými kritérii budou cena, čas a reference zhotovitele. Cena uvedená v nabídce bude cenou maximální, vícepráce budou uznány v maximální výši 2% z celkové ceny. Přihlášky do výběrového řízení včetně cenové nabídky dle přiloženého rozpočtu a popisu realizace zasílejte do 31. 5. 2017 na adresu Charita Frýdek-Místek, 738 01 Frýdek-Místek, obálku označte „Výběrové řízení prádelna“ nebo elektronicky na pavel.hrtus@charitafm.cz.

Účastníci výběrového řízení mají možnost zúčastnit se informativní prohlídky objektu, která se uskuteční dne 22.5. a 24. 5. ve 12 hod. v místě úprav (Mariánské nám. 1287, Frýdek-Místek). Více informací poskytne Ing. Pavel Hrtús (tel.: 739 002 793, e-mail: pavel.hrtus@charitafm.cz).