Bc. Nikola Hrtúsová

  • Tel.: 734 786 299

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům pokojného stáří - vedoucí zdravotního úseku