Ing. Pavel Hrtús

  • Tel.: 731 513 941

Organizace:


Seznam zařízení:

Dům pokojného stáří - technický/provozní pracovník