Charitní odlehčovací služba


  • Tel.: 732 178 121
 
Mariánské nám. 1287, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Marie Medková - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Odlehčovací služba pečuje o osoby se sníženou soběstačností ve věku od 45 let, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem je umožnit osobě, která dlouhodobě pečuje o svého blízkého, čas nezbytný pro řešení osobních záležitostí a čas na nezbytný odpočinek.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Medková - vedoucí zařízení