Charitní ošetřovatelská služba


  • Tel.: 558 435 449, 731 421 627
 
Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Mgr. Pavla Stýskalová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje odbornou ošetřovatelskou (zdravotní) péči o pacienta v jeho domácím prostředí (odbornost 925), kterou předepisuje obvodní lékař popřípadě na omezenou dobu také lékař zdravotnického zařízení, ve kterém pacient pobýval. Tato služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Službu poskytují registrované všeobecné sestry.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Pavla Stýskalová, DiS. - vedoucí zařízení