Charitní pečovatelská služba


  • Tel.: 558 435 449, 733 676 613
 
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Mgr. Marcela Piskořová - vedoucí Charitní pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba pomáhá starším a nemocným osobám se sníženou soběstačností, žijícím v regionu Frýdek-Místek, žít a dožít ve své domácnosti s naší podporou a pomoc.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Marcela Piskořová - vedoucí Charitní pečovatelské služby Michaela Míčková, DiS. - sociální pracovnice Sonja Hajdušková - pečovatelka Gabriela Návratová - pečovatelka Helena Jakovenková - pečovatelka Andrea Krupová - pečovatelka