Charitní týdenní stacionář


  • Tel.: 732 178 121
 
Mariánské nám. 1287, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Marie Medková - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Týdenní stacionář poskytuje služby osobám se sníženou soběstačností ve věku od 55 let a to osoby s poruchami zraku, sluchu, osoby s lehkým stupněm demence a onemocněním pohybového ústrojí a interním onemocněním.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Medková - vedoucí zařízení