Dobrovolnické centrum


  • Tel.: 733 741 897
 
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Mgr. Martina Petrová - koordinátorka

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: Činnosti: koordinace činnosti dobrovolníků Fakultativní služby: NE

Posláním dobrovolnického programu je podpora a pomoc klientům charitních služeb smysluplně a kvalitně trávit jejich volný čas.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Martina Petrová - koordinátorka