Dům pokojného stáří


  • Tel.: 558 632 719, 730 553 393
 
Mariánské nám. 146, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Mgr. Vlastimil Petr - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké zajišťuje služby sociální péče starým, nemocným lidem, kteří pro svou nepříznivou sociální, často krizovou situaci, své stáří, ztrátu soběstačnosti a nemoc, či z jiných závažných důvodu, jako je sociální osamělost nebo sociální vyloučení, nejsou schopni se o sebe trvale a nepřetržitě postarat.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Vlastimil Petr - vedoucí zařízení Bc. Kateřina Vlčková - sociální pracovnice Bc. Lucie Zíková, DiS. - vedoucí oddělení, sociální pracovník Marie Elbelová, DiS. - sociální pracovnice