Klub Nezbeda


  • Tel.: 732 628 731
 
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Mgr. Alena Kopidolová - vedoucí Klubu Nezbeda

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Klub Nezbeda je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6-20 let, které většinu svého volného času tráví pasivně a na ulici a jsou ohroženy rizikovým způsobem života.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Alena Kopidolová - vedoucí Klubu Nezbeda