Oáza pokoje


  • Tel.: 733 676 687
 
K Hájku 2971, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Mgr. Vlastimil Petr - vedoucí zařízení, Taťána Bílasová - vedoucí oddělení B Oázy pokoje

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Oáza pokoje poskytuje služby lidem starším 30 let, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby s důvodu chronického duševního onemocnění a nemohou žít ve stvém domácím prostředí.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Vlastimil Petr - vedoucí zařízení Taťána Bílasová - vedoucí oddělení B Oázy pokoje