Terénní odlehčovací služba


  • Tel.: 731 638 280
 
F. Čejky 450, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Kateřina Göttlicherová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním služby je poskytnout individuální podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí, ale jsou závislé na pomoci jiné osoby. Tímto chceme umožnit pečující osobě získat potřebný prostor pro odpočinek a vyřízení svých záležitostí, tak aby mohla i nadále pokračovat v péči. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Kateřina Göttlicherová, DiS. - vedoucí zařízení