Terénni služba Rebel


  • Tel.: 739 481 212, 605 121 471
 
Sadová 604, Frýdek-Místek, 738 01 Vedoucí služby: Mgr. Aneta Prokešová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Terénní služba Rebel vyhledává, kontaktuje a podporuje děti a mladé lidi, pohybující se v lokalitách města Frýdek-Místek, kteří se potýkají s obtížemi, jež nejsou pro jejich vrstevníky obvyklé, a přitom nechtějí nebo nemohou navštěvovat běžné instituce.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martin Paľov - sociální pracovník Mgr. Aneta Prokešová - vedoucí zařízení