ZOOM


  • Tel.: 732 449 204, 731 759 039
 
Sadová 604, Frýdek-Místek, 738 01

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Služba ZOOM je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, které se ocitnou v tíživé životní situaci, jež nemohou zvládnout vlastními silami. Služba je poskytována klientům od 18 let věku. Terénní forma je poskytována ve Frýdku-Místku a v okruhu 10 km od něj. Služba je poskytována bezplatně. Ambulantní forma není místem omezena.


Organizace:


Zařízení: