Zobrazit články z rubriky:  Co se děje u násCo se děje v okolí

Cenu Charity ČR obdržela Marie Bohanesová z Frýdku-Místku

Sedm žen a dva muži obdrželi 31. října letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 26. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha v pražském Obecním domě, který byl věnován památce kardinála Miloslava Vlka.

Cenu Charity ČR letos obdrželo devět nominovaných

Zleva: Petr Malimánek z T-Mobile, Mons. Pavel Posád, ředitel Lukáš Curylo a devět čerstvých nositelů Ceny Charity ČR. Foto: Lubomír Kotek

Sedm žen a dva muži obdrželi 31. října letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 26. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha, který byl věnován památce kardinála Miloslava Vlka a uskutečnil se v pražském Obecním domě.

Divadelním představením jsme poděkovali zaměstnancům

Divadelním představením jsme poděkovali zaměstnancům

Ve čtvrtek 26. října se Nová scéna Vlast ve Frýdku-Místku přeměnila v divadelní prkna. Charita Frýdek-Místek uspořádala v rámci oslav svého 25. výročí pro své zaměstnance a lidi, kteří jí podporují, divadelní inscenaci Škola základ života Divadla Petra Bezruče. 

Nejsme školka - jsme sociální služba

Nejsme školka - jsme sociální služba

Předškolní vzdělávání je hodně diskutovaným tématem. Mnozí z nás si myslí, že vzdělání může být klíčem k odstranění mnoha problémů ve společnosti.

VIDEO: Diecézní charita ostravsko-opavská od začátků k současnosti

VIDEO: Diecézní charita ostravsko-opavská od začátků k současnosti

Vznik Diecézní charity ostravsko-opavské souvisí se zřízením ostravsko-opavské diecéze, k němuž došlo rozhodnutím papeže sv. Jana Pavla II. Papežskou bulou Ad Christefidelium spirituality ze dne 30. května 1996 bylo zveřejněno rozdělení dosavadní olomoucké arcidiecéze a prvním biskupem nové diecéze byl jmenován Mons. František Václav Lobkowicz.

Děti z Klubu Nezbeda se dočkaly nových počítačů

Děti z Klubu Nezbeda se dočkaly nových počítačů

Klub Nezbeda již delší dobu usiloval o nové počítače pro děti, které do nízkoprahového zařízení docházejí. Pro leckoho se v dnešní době zdá počítač jako standartní vybavení domácnosti. Pro tyto děti tomu tak není. Vyrůstají v sociálně slabých rodinách a běžný přístup k této technologii nemají.

Charita ČR oceněna kambodžským rytířským řádem

Barbora Vlasová, zástupkyně Charity ČR v Kambodži, Mons. Figaredo, apoštolský prefekt Battambangu a šéf Caritas Cambodia a Vlastimil Tesař, Chargé d´Affaires z české ambasády v Phnom Penh. Foto: Ambasáda ČR

Charita Česká republika byla oceněna jedním z nejvyšších kambodžských státních vyznamenání, Královským řádem Sahametrei. Jedná se o rytířský řád určený cizincům, který se uděluje za vynikající služby králi a kambodžskému lidu. V Kambodži jej převzala zástupkyně Charity ČR Barbora Vlasová u příležitosti oslav 20. výročí založení charitní oční kliniky v Takeu (Caritas Takeo Eye Hospital).

Biskup Lobkowicz udělil ocenění za obětavou práci dvěma zaměstnankyním Charity Frýdek-Místek

Biskup Lobkowicz udělil ocenění za obětavou práci dvěma zaměstnankyním Charity Frýdek-Místek

Již od roku 2011 uděluje biskup ocenění za obětavou službu pro diecézi. Toto ocenění slavnostně předává  u příležitosti slavnosti svaté Hedviky. Letos udělil  ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz celkem 24 ocenění. Kandidáty nominovali jednotliví děkani a Charity. V pondělí 16. 10. přijaly ocenění také dvě zaměstnankyně Charity Frýdek-Místek Anna Ryžovská a Marie Vlčková.

Klienti Domu pokojného stáří ,,V ptačím údolí Domovinky“

Klienti Domu pokojného stáří ,,V ptačím údolí Domovinky“

Dne 13. 10. 2017 jsme se zúčastnili společné tvůrčí akce ,,V ptačím údolí Domovinky“, na kterou jsme byli pozváni Centrem denních služeb Domovinka.

Nevydražená díla z aukce je možné si koupit za vyvolávací cenu

Nevydražená díla z aukce je možné si koupit za vyvolávací cenu

Díla, která se na páteční aukci nevydražila, je možné si koupit za vyvolávací cenu. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Lenku Talavaškovou na tel. 733 741 564 nebo na email: lenka.talavaskova@charitafm.cz.

Aukční katalog s nevydraženými díly naleznete zde...

Děkujeme všem za podporu.

Aukce výtvarných děl

Aukce výtvarných děl

Včerejší aukce výtvarných děl prozatím vynesla 74.860,-. Na dobrovolném vstupném se vybralo 1622 Kč. Díla, která se nevydražila, je možné si koupit za vyvolávací cenu. Stačí přijít na ředitelství Charity do Lidového domu (po předchozí telefonické domluvě), dílo zaplatit a máte ho doma. Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili, skvělou atmosféru. Děkujeme za štědrost. Věříme, že jim vydražená díla budou přinášet radost a potěšení ještě mnoho let.
Více fotek naleznete na http://charitafm.rajce.idnes.cz/Aukce_vytvarnych_del_2017/#

Vydařená pouť na Cvilín

Vydařená pouť na Cvilín

V úterý 3. října se vydaly 3 autobusy poutníků z Frýdku-Místku a okolí na poutní místo Cvilín, které se tyčí nad městem Krnovem. I přes nepřízeň počasí mohli všichni prožít den ztišení, zastavení se uprostřed týdne a zároveň načerpat síly do dalších dnů.

 

Pracovnicím ZOOMu se dostala slova díků

Pracovnicím ZOOMu se dostala slova díků

ZOOM znamená „přiblížení“ a služba ZOOM se snaží být co nejblíže svým klientům. Ať už symbolicky, nebo ve skutečnosti, neboť naše služba má i terénní formu, chodíme za lidmi domů nebo tam, kde potřebují. Služba je bezplatná.

Na přání naší klientky bychom rády zveřejnily její děkovná slova, která jsou pro nás povzbuzením do další práce.

 

Podpořit naše seniory můžete v soutěži MOBILNÍ ZAHRÁDKA 2017

Podpořit naše seniory můžete v soutěži MOBILNÍ ZAHRÁDKA 2017

Senioři z Domu pokojného stáří se celé jaro, léto i podzim starají o své květiny v mobilních zahrádkách. Je pro ně radost starat se o rajčata, jahody nebo okrasné rostliny. A zároveň vidět výsledky své práce v podobě zralých rajských jablíček, na které si chodí, když mají chuť. 

Náš projekt můžete podpořit ve sbírkové  kampani  „BERTÍK POMÁHÁ“.

Náš projekt můžete podpořit ve sbírkové  kampani  „BERTÍK POMÁHÁ“.

Projekt "ŘEKNI DROGÁM NE" můžete podpořit ve všech prodejnách Albert, kde od 27. 9. do 10. 10. probíhá sbírková kampaň „BERTÍK POMÁHÁ“.
Projekt má za cíl za pomoci reálných pomůcek vysvětlit dětem a mladým lidem, jak návykové látky škodí jejich zdraví. V rámci projektu budou zakoupeny pomůcky pro preventivní aktivity s dětmi a mládeží, se kterými pracuje Terénní služba Rebel. TS Rebel je sociální službou Charity Frýdek-Místek, která vyhledává, kontaktuje a podporuje děti a mladé lidi, pohybující se v lokalitách města Frýdek-Místek. Ti se potýkají s obtížemi, jež nejsou pro jejich vrstevníky obvyklé, a přitom nechtějí nebo nemohou navštěvovat běžné instituce.