Děti z Klubu Nezbeda se dočkaly nových počítačů

Děti z Klubu Nezbeda se dočkaly nových počítačů

Klub Nezbeda již delší dobu usiloval o nové počítače pro děti, které do nízkoprahového zařízení docházejí. Pro leckoho se v dnešní době zdá počítač jako standartní vybavení domácnosti. Pro tyto děti tomu tak není. Vyrůstají v sociálně slabých rodinách a běžný přístup k této technologii nemají.

Biskup Lobkowicz udělil ocenění za obětavou práci dvěma zaměstnankyním Charity Frýdek-Místek

Biskup Lobkowicz udělil ocenění za obětavou práci dvěma zaměstnankyním Charity Frýdek-Místek

Již od roku 2011 uděluje biskup ocenění za obětavou službu pro diecézi. Toto ocenění slavnostně předává  u příležitosti slavnosti svaté Hedviky. Letos udělil  ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz celkem 24 ocenění. Kandidáty nominovali jednotliví děkani a Charity. V pondělí 16. 10. přijaly ocenění také dvě zaměstnankyně Charity Frýdek-Místek Anna Ryžovská a Marie Vlčková.

Klienti Domu pokojného stáří ,,V ptačím údolí Domovinky“

Klienti Domu pokojného stáří ,,V ptačím údolí Domovinky“

Dne 13. 10. 2017 jsme se zúčastnili společné tvůrčí akce ,,V ptačím údolí Domovinky“, na kterou jsme byli pozváni Centrem denních služeb Domovinka.

Nevydražená díla z aukce je možné si koupit za vyvolávací cenu

Nevydražená díla z aukce je možné si koupit za vyvolávací cenu

Díla, která se na páteční aukci nevydražila, je možné si koupit za vyvolávací cenu. V případě zájmu, prosím, kontaktujte Lenku Talavaškovou na tel. 733 741 564 nebo na email: lenka.talavaskova@charitafm.cz.

Aukční katalog s nevydraženými díly naleznete zde...

Děkujeme všem za podporu.

Aukce výtvarných děl

Aukce výtvarných děl

Včerejší aukce výtvarných děl prozatím vynesla 74.860,-. Na dobrovolném vstupném se vybralo 1622 Kč. Díla, která se nevydražila, je možné si koupit za vyvolávací cenu. Stačí přijít na ředitelství Charity do Lidového domu (po předchozí telefonické domluvě), dílo zaplatit a máte ho doma. Děkujeme všem, kteří přišli a vytvořili, skvělou atmosféru. Děkujeme za štědrost. Věříme, že jim vydražená díla budou přinášet radost a potěšení ještě mnoho let.
Více fotek naleznete na http://charitafm.rajce.idnes.cz/Aukce_vytvarnych_del_2017/#

Vydařená pouť na Cvilín

Vydařená pouť na Cvilín

V úterý 3. října se vydaly 3 autobusy poutníků z Frýdku-Místku a okolí na poutní místo Cvilín, které se tyčí nad městem Krnovem. I přes nepřízeň počasí mohli všichni prožít den ztišení, zastavení se uprostřed týdne a zároveň načerpat síly do dalších dnů.

 

Pracovnicím ZOOMu se dostala slova díků

Pracovnicím ZOOMu se dostala slova díků

ZOOM znamená „přiblížení“ a služba ZOOM se snaží být co nejblíže svým klientům. Ať už symbolicky, nebo ve skutečnosti, neboť naše služba má i terénní formu, chodíme za lidmi domů nebo tam, kde potřebují. Služba je bezplatná.

Na přání naší klientky bychom rády zveřejnily její děkovná slova, která jsou pro nás povzbuzením do další práce.

 

Podpořit naše seniory můžete v soutěži MOBILNÍ ZAHRÁDKA 2017

Podpořit naše seniory můžete v soutěži MOBILNÍ ZAHRÁDKA 2017

Senioři z Domu pokojného stáří se celé jaro, léto i podzim starají o své květiny v mobilních zahrádkách. Je pro ně radost starat se o rajčata, jahody nebo okrasné rostliny. A zároveň vidět výsledky své práce v podobě zralých rajských jablíček, na které si chodí, když mají chuť. 

Náš projekt můžete podpořit ve sbírkové  kampani  „BERTÍK POMÁHÁ“.

Náš projekt můžete podpořit ve sbírkové  kampani  „BERTÍK POMÁHÁ“.

Projekt "ŘEKNI DROGÁM NE" můžete podpořit ve všech prodejnách Albert, kde od 27. 9. do 10. 10. probíhá sbírková kampaň „BERTÍK POMÁHÁ“.
Projekt má za cíl za pomoci reálných pomůcek vysvětlit dětem a mladým lidem, jak návykové látky škodí jejich zdraví. V rámci projektu budou zakoupeny pomůcky pro preventivní aktivity s dětmi a mládeží, se kterými pracuje Terénní služba Rebel. TS Rebel je sociální službou Charity Frýdek-Místek, která vyhledává, kontaktuje a podporuje děti a mladé lidi, pohybující se v lokalitách města Frýdek-Místek. Ti se potýkají s obtížemi, jež nejsou pro jejich vrstevníky obvyklé, a přitom nechtějí nebo nemohou navštěvovat běžné instituce. 

Díky Charitě se cítím potřebný

Díky Charitě se cítím potřebný

tak znělo motto prvního setkání dobrovolníků oblastních charit působících v Moravskoslezském kraji a části Jesenicka, kteří pomáhají nejrůznějším způsobem lidem ve svém okolí. Setkání dobrovolníků proběhlo v sobotu 23. září 2017 v odpoledních hodinách. Jeho cílem bylo sdílení zkušeností, rad a další povzbuzení do pomoci potřebným lidem.

Už vím jak na to aneb Rodičovství krůček po krůčku

Z Programu prevence kriminality (PPK 2017) je  hrazen projekt pro rodiče, který spoluorganizuje Charita Frýdek-Místek spolu s  Centrem pro rodinu a sociální péčí z. s. Celou akci finančně podpořilo statutární město Frýdek-Místek.

1467877283_logo_84_1

Charitní tým se účastnil RUNFESTu

Charitní tým se účastnil RUNFESTu

Dobrá nálada, pocit štěstí, sounáležitost a týmovost byla cítit celým RUNFESTEM. I naši milý charitní pracovníci v tento nedělní den 24. 9.2017 oblékli červené dresy a šli si v chmurném dopoledním počasí zaběhat s dalšími firemními týmy. Prokázat zde chtěli nejen připravenost na štafetový závod, ale i propojenost jednotlivých služeb spojenou s pocitem hrdostí za Charitu Frýdek -Místek.

Sběr bílých prostěradel

Prosíme o sběr bílých klasických bavlněných prostěradel, které potřebujeme pro potřeby klientů a pro Tříkrálovou sbírku. Prostěradla mohou lidé vložit do našeho kontejneru u budovy Lidového domu nebo je přinést do 1. patra Lidového domu.

Děkujeme za podporu.

Cestujeme za indiány a piráty

Cestujeme za indiány a piráty

Díky projektu PPK 2017 (Programu prevence kriminality) se mohl uskutečnit projekt pro předškolní děti z Centra Pramínek. Akci finančně podpořilo statutární město Frýdek-Místek.

1467877283_logo_84_1

Zažít město jinak

V sobotu jste Charitu Frýdek-Místek, přesněji její středisko Klub Nezbeda, mohli najít na akci Zažít město jinak, která se konala na Farním náměstí. Pracovnice Klubu Nezbeda si pro návštěvníky akce přichystaly potisk tašek a další, pro děti, atraktivní zábavu. „I přes počasí, které venkovní akci moc nepřálo, jsme rády za návštěvnost dětí i dospělých. Dobrá a přátelská atmosféra provázela celé sobotní odpoledne.“ sdělila pracovnice Klubu Nezbeda. „Věříme, že se z akce stane pěkná tradice.“ dodaly.