Charita sobě

Charita sobě

Že nejen prací a pomocí žije Charita Frýdek-Místek, se ukázalo na akci nazvané „Charita sobě“ v neděli 20. 5. 2018, symbolicky na Letnice.

Bylo krásné nedělní ráno a nás čekalo setkání  zaměstnanců, rodinných příslušníku a dobrovolníků Charity Frýdek-Místek. V devět hodin byla sloužena mše svatá v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích. Na konci bohoslužby pak Otec Martin Kudla požehnal přítomným charitním pracovníkům a dobrovolníkům a vyslechli jsme si svědectví dvou dobrovolnic o radostech a strastech dobrovolnické služby.

Po  mši vedly naše kroky na faru, kde jsme ochutnali výbornou vaječinu, grilované masíčko a pro naše ratolesti, a nejen pro ně, byly připraveny hry a skákací hrad. Poděkování patří chlebovické farnosti za přijetí a všem kdo přiložili ruku k dílu za hezké společné do a od poledne.

Související galerie