Co vše zvládá sociální pracovník?

Určitě jste někdy narazili na pojem sociální pracovník. Ale, kdo to vlastně je a co dělá? Úkolem sociálního pracovníka je pomáhat lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. Povolání je vykonáváno jak v kancelářích služeb, ale často také v domácnostech klientů. Sociální pracovník pracuje s nejrůznějšími klienty, jako jsou děti, handicapovaní, senioři, různé národnostní menšiny, atd. Sociální pracovník však má nespočet vlastností, kterými disponuje při své práci.

Jsme verbálně neúnavní - Odpovídáme, opakujeme, vysvětlujeme ..... každý den. Každému. Bez přestávky. Pořád dokola s to s úsměvem na tváři (i když výjimky se najdou).

Jsme spolehliví – pokud nás klienti požádají i o nemožné, vždy se snažíme najít cestu, jak klientovi vyhovět.

Jsme učenliví – naučili jsme se rozeznávat nespočet druhů manipulace, pláče, výbuchy agrese apod.

Jsme trpěliví -  Svůj požadavek dokážeme zopakovat i desetkrát a počkat si dokud nebude splněn.

Jsme schopní – jsme schopní naučit se jména svých klientů, a zároveň taky jména jejich dětí, rodičů, prarodičů, dalších rodinných příslušníků.

Jsme multifunkční – Dokážeme vnímat vyprávějícího klienta či dokonce i celou skupinu (zároveň odpovídáme) zatímco pravou rukou vypisujeme složenku, levou rukou na internetu hledáme informace a do toho přemýšlíme co je potřeba ještě udělat za další práci.

Jsme znalí mezilidských vztahů - Některým klientům sloužíme jako psychoterapeut a učitelka zároveň.

Jsme diplomatičtí – Jsme hodně empatičtí, volíme vhodně slova a dokážeme vysvětlovat situaci klientovi citlivě. Jsme schopni s klientem se bavit i o nepříjemných věcech.

Jsme praktičtí - Prakticky se dokážeme naobědvat za 5 minut včetně polévky a uvaření kávy a odskočením na WC.

Jsme nezávislí - Nezávislí na platovém ohodnocení své práce. Přece i ve škole nám říkají „Neděláte to pro peníze, ale protože Vás to baví.“

Jsme fyzický zdatní – Dokážeme se rychle přizpůsobit fyzickým zdatnostem klienta.

Jsme odolní vůči stresu - Po pár letech ve funkci sociálního pracovníka člověk chtě nechtě otupí. A některé věci už ho fakt nerozhodí.

Jsme úsporní – I s minimem prostředků dokážeme udělat zázrak.

Jsme imunní - Imunní vůči většině běžných nemocí. Ne proti lidské blbosti.

Jsme zábavní - Aspoň klienti to o nás tvrdí.

Jsme zvyklí na riziko – Nikdy nevíme, do čeho jdeme. Pokud jdeme za novým klientem. Jsme připraveni na všechno.