Den Laskavosti v Domově pokojného stáří

Den Laskavosti v Domově pokojného stáří

V Charitě Frýdek-Místek jsme společně s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek a Slezskou diakonií v rámci projektu Senioři seniorům uspořádali 13. 11. 2018 Den Laskavosti. V tento den se dobrovolníci přihlášení do projektu rozdělili do jednotlivých středisek tpořádajících organizací.

Za naši Charitu to byl Dům pokojného stáří, kde zavítaly dvě dobrovolnice, se kterými naši klienti strávili příjemné, tvořivé dopoledne. Dobrovolnice nejen že pomáhaly klientům při výrobě keramických ozdob, ale i samy si mohly zkusit něco vytvořit. Na závěr si dobrovolnice odnesly drobný dárek, za to, že dokázaly věnovat byť jen kousek svého volného času lidem, kteří to velmi ocenili. Ještě jednou moc děkujeme.

Související galerie