Den naruby

Den naruby

Byl v podstatě karneval, který jsme v Klubu Nezbeda uspořádali v pátek 9. 3. Rozdíl byl v tom, že i děti, které o akci nevěděly a ten den přišly do klubovny, se ho mohly plnohodnotně zúčastnit. Kostým si „vytvořily“ přímo na místě – z klubových převleků nebo tím, že si jednoduše část svého oblečení oblékly „naruby“.

A „naruby“ toho bylo daleko více – jména všech účastníků, upozornění na dveřích a vývěskách, pozdravy, místo pátku jsme měli neděli. Součástí akce byla přehlídka všech modelů, hry, soutěže a závěrečná tombola.

Díky tomu, že se aktivně zapojili všichni (nestyděli se ani starší klienti), měla akce skvělou atmosféru a poskytla spoustu možností se nejen pobavit, ale v mnohém poučit, poznat blíže a jinak své kamarády i pracovnice.