Den pro pečující se povedl

Den pro pečující se povedl

Na konci května Charita Frýdek-Místek uspořádala první ze série akcí pro osoby, které pečují o své blízké v domácím prostředí. Hlavním cílem setkání bylo pečujícím poskytnou podporu odborníků a také vytvořit místo ke sdílení svých strastí a zkušeností. Vyzpovídali jsme organizátorku akce Lucii Chovanečkovou, abychom vám o akci přinesli více informací.

Jednalo se o první akci na toto téma, kterou Charita Frýdek-Místek pořádala. Proč právě toto zaměření?

Charita Frýdek-Místek pořádá často akce pro své klienty. Tentokrát bylo záměrem uspořádat akci, která bude přínosná nejen pro klienty, ale také pro osoby, které o ně pečují.  Víme, že o blízkou osobu v domácím prostředí je velmi náročná a často nedoceněná práce, proto jsme touto cestou chtěli pečující podpořit. 

Byla to vaše první zkušenost s organizací takovéto akce? Co bylo na organizaci to nejtěžší?

Ano, byla to moje první zkušenost s organizací akce. Nejtěžší bylo si uvědomit, co je potřeba zařídit, aby v den konání akce vše klaplo a nezapomnělo se na nic důležitého.

Překvapilo vás během příprav nebo samotné akce něco?

Ano. Mile mě překvapilo, že se nám podařilo sestavit program celého dne docela rychle a bez větších komplikací.

Jak byste stručně popsala přípravy na akci?

Nejprve proběhlo několik schůzek, kde došlo k ujasnění celého konceptu akce a rozdělení úkolů. Příprava akce byla postavena na spolupráci týmu zhruba 10 lidí. Bylo potřeba vymyslet program na celý den, zajistit účinkující, prostory pro akci, catering, udělat propagační kampaň, atd.

Během akce měli návštěvníci možnost vyslechnout si odborné přednášky, ale viděli i praktické ukázky (např. hygiena ležící osoby, polohování apod.) Která část programu je nejvíce oslovila?

Návštěvníci si chválili přednášky i praktické ukázky. Z teoretické části programu posluchače velmi oslovila pracovnice záchranné služby, která se věnovala vybraným zdravotním stavům, jako jsou mrtvice, infarkt, kolaps a také rozebrala základy první pomoci a resuscitaci. V praktické části programu zaujalo návštěvníky polohování na elektrické posteli.

Jak budou probíhat další setkání? Plánujete obohacení programu?

Další setkání proběhne 20. června ve Frýdlantu nad Ostravicí a bude mít charakter konzultací. Našim záměrem bylo vytvořit pro pečující osoby prostor ke sdílení svých zkušeností. V pořadí třetí setkání pečujících osob bude opět celodenní akce s bohatým programem. Nebudou chybět praktické rady a ukázky kompenzačních pomůcky, přednášky týkající se finančních příspěvků, přednášky zdravotníka. Nově bychom chtěli zkusit přilákat více zástupců firem se zdravotnickými potřebami či výživou pro seniory.

Související galerie