Dobrovolníkům bylo uděleno požehnání

Dobrovolníkům bylo uděleno požehnání

Jak se již stalo tradicí, každoročně je charitním dobrovolníkům nabídnuto požehnání pro jejich nezištnou pomoc.

Letos bylo požehnání uděleno 8 dobrovolníkům ve Farním kostele sv. Cyrila a Metoděje v Chlebovicích na svátek Seslání Ducha sv. Před požehnáním se slova ujaly 2 dobrovolnice, které přítomným farníkům krátce popovídaly o své dobrovolnické aktivitě, která může být pro druhé inspirací. Po mši sv. se dobrovolníci sešli ve farním domě, kde si nad vaječinou mohli spolu popovídat a seznámit se s P. Martinem Kudlou a některými chlebovickými farníky.

Martina Petrová

Související galerie