II. diecézní setkání dobrovolníků Charity

II. diecézní setkání dobrovolníků Charity

„Bez vás to nejde!"... takové bylo motto letošního druhého ročníku setkání charitních dobrovolníků, které proběhlo v sobotu 22. září v Ostravě-Třebovicích a kterého se zúčastnilo na 50 dobrovolníků napříč Charitami naší diecéze. Akce se nesla v duchu poděkování všem přítomným za jejich čas, energii, nezištnost a pomoc, kterou věnují potřebným lidem.

Program setkání byl vskutku pestrý. Na začátku všechny pozdravil a poděkoval ředitel DCHOO, Lukáš Curylo. O správnou atmosféru se postarala skupina Naděje, která některé dobrovolníky dokonce roztancovala. O své myšlenky týkající se světla a stínů dobrovolnictví se podělila vedoucí Poradenského centra, Hana Baránková, která svým vyprávěním podnítila některé dobrovolníky ke sdílení svého dobrovolnického příběhu. Následovalo divadelní představení 4. král, kterou zahrála Charita Studénka, a program zakončili zpívající dobrovolníci z Českého Těšína. 

Akce podobného typu mají svůj smysl a význam. Jsou motivační, seznamovací a komunikační. A poděkování za nezištný přístup není nikdy dost.

M. P.

Související galerie