Muzikohraní

Muzikohraní

V pondělí 24. 6. 2019 pracovnice Denního centra Maják doprovázely klienty do Ostravy, kde byl v rámci muzikoterapie domluven hudebně prožitkový program „Bubnování“ pod vedením Mgr. Michaely Plecháčkové.

Každý z klientů měl svůj buben, později i jiné nástroje, které nechal zaznívat ve společném rytmu. Bubnování dokáže stimulovat jak k aktivitě, tak k uvolnění. Hlavním cílem programu je prožitek z hudby. Klientům se tento zážitkový program moc líbil, říkali, že by se ho rádi opět někdy zúčastnili.