Nezbednické volby

Nezbednické volby

Nápad uspořádat obdobu prezidentských voleb v Klubu Nezbeda, dostaly děti při plánování programu na únor. My pracovnice jsme viděly v uspořádání této akce možnost zjistit, jak vlastně školáci vnímají tuto událost a čeho všeho si všímají. Proto jsme s nápadem souhlasily a stanovily termín akce na pololetní prázdniny.

Nejprve jsme si společně s účastníky domluvili pravidla. To zásadní bylo, že žádný z kandidátů – zástupců stran, nesmí nikoho parodovat ani zesměšňovat. Potom jsme si rozdělili role na kandidáty, voliče a moderátora.

Do kandidatury se přihlásili: zástupce strany Za lepší Česko, dále strany Rozvoje a pomoci, strany Slušného chování a Zdravého životního stylu. Každý z nich si sestavil vlastní volební program a na svém stole připravil pro voliče prezentační materiály, drobné občerstvení a vyrobil volební lístky. Voliči mohli před samostatným zahájením sledovat přípravu, diskutovat s kandidáty a ochutnávat dobroty.

Hlavní volební program zahájil jeden z účastníků hrou na saxofon. To bylo pro nás všechny velké překvapení a opravdu velký zážitek a skvělé uvedení voleb.

Průběh voleb vedla, komentovala a důležitými informacemi doplňovala pracovnice Jana. Řídila také diskusi voličů a kandidátů. Na základě ní se voliči definitivně rozhodli, komu dají svůj hlas. Samozřejmě do „urny“, kterou jsme společně předem vyrobili.

Jana pak také vyhlásila vítěze voleb – stal se jím kandidát Za lepší Česko. Zaujal svým projevem, společenským oděvem, připravenou prezentací  a v neposlední řadě i sympatickým programem. Volby ukončila opět úžasná hra na saxofon.  

Tato akce měla u dětí i dospělých úspěch. Mluvilo se o ní po další dny. Za všechny alespoň komentář  dobrovolnice Marty: „ Byla to podařená akce. Děti mohly názorně poznat, jak volby fungují. Líbilo se mi, že si kandidáti vyzkoušeli mluvit před ostatními, učili se vyjadřovat a obhajovat své názory, odpovídat na všetečné otázky. Je jasné, že některé cíle byly příliš vysoké a jejich uskutečnění je nereálné. Ale hodně bylo těch, na kterých můžeme pracovat společně nebo každý za sebe.“

Alena Kopidolová