Pan ředitel na zkušené

Pan ředitel na zkušené

Velkým jarním nápadem pana ředitele je postupně se podívat na jednotlivá střediska naší Charity. Tuto myšlenku  vnímáme jako velmi přínosnou, ani dokonale podrobný popis činnosti totiž přesně nevystihne to, jak služba ve skutečnosti probíhá a co všechno je v ní obsaženo.

Slovo dalo slovo, návštěva pana ředitele v Klubu Nezbeda byla stanovena na pondělí 1. dubna a rozhodně se nejednalo o apríl. Pan ředitel skutečně přišel, strávil s námi celou odpolední šichtu a sledoval přímou práci s klienty. Pečlivě se na návštěvu připravil, i když přesně nevěděl, co ho čeká. Přinesl s sebou stolní hry, oblékl se do sportovního a měl v zásobě několik otázek, které se hodily hned na úvodní půlhodinku, kdy se poměr sil v klubu pohyboval výrazně s převahou dospělých. S příchodem dalších dětí se atmosféra uvolnila a vše mělo přirozený průběh. Společně jsme si povídali, hráli stolní hry, které měly u dětí velký úspěch. Kluci si začutali s panem ředitelem fotbal a všichni jsme se zapojili do soutěží. Tým dospělých při nich plnil nejrůznější role, byl zároveň soutěžícími, zapisovateli i hlídači pravidel jednotlivých her. Tým dospělých při nich byl v různých rolích: soutěžícími, zapisovateli a dozorci pravidel i úklidu po aktivitách.

Zvídavé děti se o panu řediteli dozvěděly spoustu věcí. Neměly před ním žádný ostych, braly ho jako parťáka. Některé mu dokonce tykaly a daly mu přezdívku „pane učiteli“. Setkání s panem ředitelem se dětem velmi líbilo. Ocenily hlavně to, že vůbec přišel („…a nesedí jen v ředitelně“), byl milý a ochotně odpovídal na jejich otázky. Také se dětem líbilo, že se zapojil do všech aktivit a přinesl zajímavé stolní hry. Obdivovaly jeho vlasy a rovněž je překvapilo, že „…měl žluté tričko a ne oblek“.

Když jsme si další den s panem ředitelem povídaly o jeho návštěvě, zjistili jsme, že setkání bylo v mnohém obohacující, inspirativní a plné zajímavých postřehů pro všechny.

Pracovnice Klubu Nezbeda

Související galerie