Pracovnice Charity Frýdek-Místek oceněny biskupem

16. 10. 2018 na svátek svaté Hedviky, patronky ostravsko-opavské diecéze ocenil biskup František Václav Lobkowicz některé osobnosti naší diecéze za jejich práci a službu pro okolí. Mezi oceněnými byly i dvě pracovnice Charity Frýdek-Místek. Paní Benešové a Goldmanové děkujeme i my a připojujeme se ke gratulaci.

Jana Benešová

ZA DLOUHOLETOU, OBĚTAVOU A PŘÍKLADNOU SLUŽBU V CHARITĚ FRÝDEK-MÍSTEK

Do Charity Frýdek-Místek nastoupila paní Jana Benešová v r. 1994. Nejprve jako ošetřovatelka a pečovatelka v terénní službě a od r. 1999 v pozici ošetřovatelky v nově otevřeném Domu pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké. Tam pracuje dodnes. Při práci si doplnila vzdělání v oboru sociální činnosti a péče o nemocné a staré lidi se jí stala opravdovým posláním. Paní Jana je velmi pečlivá, usměvavá a ke službě přistupuje stále s vysokým osobním nasazením. Svou skromností
a přístupem k životu se jí daří šířit duchovní hodnoty a víru.
Pro pracovní tým je dobrým a spolehlivým parťákem s cennými zkušenostmi ve svém oboru.

 

Lenka Goldmannová

ZA DLOUHOLETOU SLUŽBU A PŘÍNOS K ROZVOJI CHARITNÍ ČINNOSTI

Paní Lenka vykonává v rámci služeb Charity Frýdek-Místek práci zdravotní sestry v domácnostech již přes 15 let. Je dlouhodobým pilířem Charitní ošetřovatelské služby. Na základě dlouhodobé praxe dovede rychle, moudře a rozvážně zhodnotit zdravotní situaci klienta a jeho rodinného zázemí a navrhnout potřebnou pomoc. Vždy vstřícná
a usměvavá dovede s klidem komunikovat s klienty, rodinou i lékaři. Vše koná obětavě i s určitou grácií. Práce je pro ni radost, ale dovede rozpoznat své hranice a najít kompromis mezi prací a odpočinkem.
Je oporou jak klientům, tak pracovnímu kolektivu.