Prázdniny mají děti z ulice Míru pestré

Prázdniny mají děti z ulice Míru pestré

Ani o prázdninách se děti z Frýdku-Místku nenudí. Jako každý rok pořádá Středisko volného času Klíč, p. o. akci „Prázdniny ve městě“. Do ní jsou zapojeny nejrůznější organizace z celého města, které během školního roku pracují s dětmi. Zájemci si mohou vybrat z celého prázdninového programu ty aktivity, které je zajímají a přijít se s jednotlivými organizacemi a činnostmi seznámit.

Takovou možnost dostaly také děti z lokality Válcoven plechů. Během prázdnin poznaly celkem deset různých činností a aktivit, které organizace ve Frýdku-Místku nabízejí. Jedná se například o seznámení se s činností nízkoprahových zařízení Klubu Nezbeda a Úkrytu, dále možnost se obeznámit s modelářskou činností na letišti v Místku, proniknout do tajů juda či brazilského JIU-JITSU a mnoho dalšího. Průměrně se jednoho výletu účastnilo 9 dětí z lokality, které si jednotlivé aktivity náležitě užily.

Akci finančně podpořilo Statutární město Frýdek-Místek v rámci Programu prevence kriminality.