„Roma nane jekh - aňi pre jekh vast nane sa o angušťa jekh.“

„Roma nane jekh - aňi pre jekh vast nane sa o angušťa jekh.“

„Romové nejsou všichni stejní - vždyť ani prsty na jedné ruce nejsou stejné.“ praví romské přísloví. Pohled Romů na vzdělání se postupem času mění, stejně jako se mění společnost. Snahou pracovníků, kteří s touto cílovou skupinou pracují, není zcela radikálně změnit postoj ke vzdělávání, popravdě to by ani nešlo, ale postupnými kroky a dlouhodobou motivací jednotlivých rodin je vést k postupné změně v jejich zažitých postojích. V praxi sociálních pracovníků Centra Pramínek Charity Frýdek-Místek, je tato činnost rozdělena do několika kroků.

Prvním krokem sociálních pracovnic Centra Pramínek je to, že děti začnou navštěvovat Klub Centra Pramínek. V tomto Klubu je rodičům ukázáno, že neustálou prací s dětmi se můžou něco naučit, rozšířit si obzory a získat nové schopnosti a dovednosti, které jsou uplatnitelné i do budoucna. Rodiče se učí zvládat povinnosti, které vyplývají z přípravy dítěte a jsou motivováni k docházce. Pokud není docházka do Klubu možná, pracují sociální pracovnice s rodinou v jejich přirozeném prostředí - doma. V obou formách jsou děti připravovány a motivovány k pravidelné docházce do předškolního zařízení, které je od roku 2017 v ČR povinné od pěti let věku..

Dalším krokem sociálních pracovnic je vést rodiče k tomu, aby děti pravidelně navštěvovaly školská zařízení. Plnohodnotné vzdělání může být jedním z východisek, jak vystoupit ze začarovaného kruhu sociálního vyloučení. Kvalitní vzdělání by romským dětem mohlo v první řadě přinést lepší vyhlídky do budoucna. A dále také možnost uplatnit se na trhu práce, zvýšit si kvalifikaci a v neposlední řadě být konkurenceschopný. Proto jedním z  cílů sociálních pracovnic je rodiny během celé školní docházky podporovat, motivovat a pomáhat při zvládání školní docházky. Velkým pomocníkem je realizace doučování přímo v rodinách. Je to jedna z cest, jak dětem pomoci aby uspěly na jejich cestě životem.