Soutěž o návrh jednotného vizuálního stylu pro Charitu Frýdek-Místek

Předmětem soutěže je návrh celkového konceptu jednotného vizuálního stylu pro Charitu Frýdek-Místek podle těchto soutěžních pravidel.

Nový jednotný vizuální styl nenahradí stávající logo, ale dá novou podobu grafické prezentaci organizace s důrazem na komunikaci směrem k veřejnosti, potenciálním klientům, zájemcům o službu, partnerům a zaměstnancům. Od návrhu očekáváme výstižnost, zapamatovatelnost, nezaměnitelnost a jednotnou myšlenku. Vizuální styl musí správně vystihovat organizaci a její poslání a práci.

Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení jednotného vizuálního stylu organizace, které splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních pravidlech (viz níže). Vyhlašovatel soutěže s výhercem uzavře smlouvu o dílo na vytvoření kompletního vizuálního stylu a jeho realizaci, který se stane závazným pokladem pro vizuální prezentaci organizace.