Tři králové doputovali na místecké náměstí

Tři králové doputovali na místecké náměstí

Svátek Tří králů je tradičně spojený s Tříkrálovým průvodem, který letos pořádala již pošestnácté místecká farnost a který je doprovodnou akcí Tříkrálové sbírky. Králové, malí koledníci, hudebníci, desítky lidí, velbloudi, koně a lamy za zvuků vánočních koled vyšli od kostela sv. Jan a Pavla.

Cílem putování bylo místecké náměstí, kde na všechny čekal živý betlém a scénka o hledání noclehu pro Marii a Josefa. Atmosféru dokreslila místecká schola, ke které se každý mohl připojit zpíváním koled.

"Ať vám betlémské světlo stále svítí..." Takto ukončil svou promluvu na místeckém náměstí místní kaplan Petr Plachký. K přání pokoje a radosti se připojili náměstek primátora města Marcel Sikora, senátor Jiří Carbol a ředitel frýdecko-místecké Charity Martin Hořínek.

Martina Petrová

Související galerie