Tříkrálový průvod

Tříkrálový průvod

V neděli 8. ledna se uskutečnil již 11. ročník Tříkrálového průvodu tentokrát i s velbloudy. Přesto, že venku panoval velký mráz, byla účast lidí v průvodu veliká.

K průvodu se dvěma velbloudy a dvěma koníky se přidalo na 150 lidí nejen z blízkého okolí. Po cestě směrem na náměstí byla krátká zastávka u Heroda, kde se Tři králové ptali na cestu do Betléma. Když došli na náměstí Svobody, poklonili se Ježíškovi a předali dary, které s sebou měli - kadidlo, zlato a myrhu. Poté následovalo předání svíce do rukou primátora města Frýdku-Místku Michalu Pobuckému. Ten Králům poděkoval a popřál všem spokojený rok 2017. Ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek poděkoval všem koledníkům za obětavost při sbírce a zdůraznil její smysl. Nakonec se slova ujal Mons. Josef Maňák, místecký děkan, který udělil všem přítomným požehnání do roku 2017.

Související galerie