Vernisáž obrázků dětí ve 4.ZŠ

Vernisáž obrázků dětí ve 4.ZŠ

Projekt Zachyť mi vzpomínky se pomalu blíží ke svému konci. Po výstavě v Domě pokojného stáří doputovaly obrázky žáků 2. tříd do 4.ZŠ, kde se 17. 4. uskutečnila slavnostní vernisáž.

Ta proběhla ve vestibulu školy a zahájila ji ředitelka, Jiřina Razsková, která představila dětem a učitelům 1. stupně celý projekt založený na mezigeneračním propojení. Poté se slova ujal ředitel Charity Frýdek-Místek, Martin Hořínek, který dětem poděkoval za účast v projektu, ocenil jejich obrázky a předal jim jako poděkování charitní čokoládky. Děti z 2. tříd si pro přítomné připravily písničku Jaro dělá pokusy a poté se mohli všichni podívat na vystavené obrázky, které děti doplnily o nadpisy jako Radost, Úcta, Přátelství, Moudrost atd. Výstava potrvá ve škole do poloviny května.

Velké poděkování patří učitelkám, Jaroslavě Lepíkové a Janě Bódisové za spolupráci na projektu a instalaci výstavy.

Související galerie